Atlanta Xtrend Serisi Backuplar

openPLI 4.0 Backup (Ocak 2020)

openATV 6.3 Backup (Kasım 2019)

openPLI 7.1 Backup (Temmuz 2019)

openPLI 7.0 Backup (Haziran 2019)

openVIX 5.2.040 Backup (Mayıs 2019)

openPLI 4.0 Backup (Ocak 2020)

Satdreamgr 6 Backup (Ekim 2019)

openPLI 6.2 Backup (Eylül 2019)

openPLI 7.1 Backup (Temmuz 2019)

opeVIX 4.2 Backup (Ekim 2018)